Kas bendro tarp Coca Colos ir CO2?

Autorius: tingejimofilosofija.lt


Coca Cola yra vienas garsiausių prekių ženklų pasaulyje. Coca colos galima nusipirkti bet kuriame žemyne, turbūt netgi Antarktidoje galima jos gauti. Kiekviename žemyne ji yra tokio paties skonio, nes gaminama iš lygiai to paties skonio medžiagų. Sunkus buvo Coca colos atėjimas į Kiniją. Ne, ne dėl to, kad jos kažkas nemėgtų. Tiesiog todėl, kad gamintojams buvo sunku tenai gauti tokio pat skonio geriamo vandens. Taip taip, kad ir kaip bebūtų keista, tačiau Coca cola gaminama ir iš vandens.

Coca cola taip išplito po pasaulį ir darė tokią įtaką žmonėms, kad pradėjo sklaidyti toks pusiau anekdotas - kai kuriose Afrikos gentyse vaiko pirmasis ištartas žodis būna ne "mama", o "coca". Taigi, vieni žinomiausių dvidešimtojo amžiaus pabaigos žodžių yra Coca cola.

Prasidėjus dvidešimt pirmajam amžiui situacija pasikeitė. Didingąjį Coca Cola garsumu pradėjo lenkti kitas magiškas simbolių rinkinys - CO2. Visiškai naujas terminas keičia senąjį. Prasideda naujas tūkstantmetis. Totalus atsinaujinimas. Tačiau ar neprimena naujoji įžymybė jums senosios? Paklausiu kitaip - kas bendro tarp COCA COLOS ir CO2? Arba paskelbsiu konkursą - tam kas suras bent 10 skirtumų tarp šių magiškų simbolių tam duosiu pusę karalystės...

Aš tai matau vien panašumus. Jei paimsime pirmuosius Coca Colos skiemenis gausime 2 CO. Ar ne tas pats kas CO 2? Coca Colos gamyba neįmanoma be CO2. Gazas, burbuliukai ar kaip kitaip pavadinsi tai juk angliarūgštės darbas. Pasaulinis garsas būdingas abiems šiems burtažodžiams. Abu šie reiškiniai yra susilaukę didžiulio kiekio ekologinės sąmonės kritikos. Tiek Coca Cola naudotas kaip vartotojiškumo simbolis, tiek CO2 dabar kritikuojamas, kaip visos pasaulinės tvarkos griovėjas kelia susirūpinimą ne vienai pasauliu besirūpinančiai galvai. Vienintelis priešnuodis ir konkurentas - vanduo. Vanduo yra labiau geriamas pasaulyje, nei Coca Cola. Tai turbūt vienintelis skystis, kurio Coca Cola nesugebėjo įveikti. Vanduo yra ta cheminė medžiaga, kuri suriša CO2. Vandenynas sugeria daugiausia CO2, lietaus lašai išima jo daug iš aukštesnių atmosferos sluoksnių. Vykstant fotosintezei CO2 rišamas būtent su vandeniu...
Vardinčiau ir vardinčiau... Gal tikrai surenkime kokį konkursą apie Coca Cola ir CO2 panašumus ir skirtumus?

Na, o dabar šiek tiek apie CO2.

CO2 yra bekvapės dujos. Gyvūnai jas iškvėpia, augalai jas sugeria. Atmosferoje jų yra labai nedaug. Štai atmosferos mišinio sudėtis:

Azotas 78,09%
Deguonis 20,95%
Argonas 0,93%
Anglies dioksidas 0,03%
Helis, kriptonas, neonas, ksenonas ir kt. apie 0,01%
Ir kaip toks mažiukas kaip CO2 gali susilaukti tokio didelio dėmesio? Ogi štai kodėl. Azotas ir deguonis yra "šaltos" dujos. Jos nesulaiko šiltųjų infraraudonųjų spindulių. Juos sulaiko tik šiltnamio efekto dujos. Šiltnamio dujos yra gerai. Nes būtent jos sulaiko šilumą ir būtent dėl jų mūsų žemėje šilta. Tik dabar, neva, pasidarė pas mus per daug šilta. Todėl visas dėmesys sutelktas į tai, kas šildo. Štai tie nusikaltėliai, pagal įtaką kurią jie daro:

Vandens garai 36-70%
Anglies dvideginis (CO2) 9-26%
Metanas (CH4) 4-9%
Diazoto monoksidas (N2O)

Ozonas (O3) 3-7%
Vėlgi matome, kad CO2 nėra didžiausias "nusikaltėlis". Jis gal net dvigubai ar trigubai mažiau blogio pridaro, nei pirmą vietą užimantys vandens garai!

Tad kaip gi čia yra, kad niekuo neišsiskiriantis ir į aukščiausias topų pozicijas nepatenkantis cheminis darinys staiga tapo pačiu įžymiausiu?

Kodėl ne vandens garai? Juk jie pirmojoje pozicijoje. Na, bet vandens garus mokslininkai atmetė. Atmetė dėl dviejų priežasčių: (1) žmonės neįtakoja vandens kiekio atmosferoje; (2) vandens garai lengvai jungiasi su CO2 ir jį pašalina iš atmosferos su juo susijungdamas (H2O+CO2=H2CO3), taigi, vandens garai yra "gerietis".

O anglies dioksido, metano ir kitų šiltnamio dujų kiekis yra kintantis ir priklausantis nuo žmogaus veiklos. Ir CO2 kiekis yra labiausiai priklausomas nuo žmogaus. Tai štai iš kur tas populiarumas. Jei žmogus padarė, tai jau ir žvaigždė. Jokiems Dievo sukurtiems gamtos elementams arba natūraliai jų koncentracijai nelemta išgarsėti. Išgarsėti gali tik žmogaus rankų kūrinys. Coca Cola, CO2 - visa tai žmogaus sukurti dalykai!

Dievo sukurtas vanduo yra žymiai plačiau vartojamas, tačiau jis nėra toks garsus kaip Coca Cola ar CO2. Jeigu gimsta sveikas kūdikis arba susiformuoja sveika šeima, tai į juos nekreipiamas joks dėmesys. Dėmesio susilaukia tik mutavę, nesveiki ar kaip kitaip nukrypę nuo natūralumo reiškiniai. Kuo blogiau, tuo geriau! Kuo esi blogesnis, tuo gali būt garsesnis. O didžiausias blogio šaltinis kažkodėl yra žmogus. Šiaip žmogus turėtų būti pasaulio viršūnė, jei jis eitų kartu su gamta. Bet dabar žmogus eina prieš gamtą, į kitą pusę nei gamta, viską daro atvirkščiai ir visa ką jis padaro - didžiulio garso verti dalykai.

Tad žinokite, kuo garsesnis dalykas, tuo daugiau yra žmogus prie jo prisidėjęs. Ir tik žmogus tą CO2 išgarsino.

Ką gi daryti? Ogi darykite priešingai - sutelkite dėmesį į tai, kas nėra garsu. Pastebėkite tyliuosius, nematomus dalykus. Pastebėkite gamtą, kaip ji elgiasi, kaip vyksta procesai gamtoje. Ir kol jūs stebėsite - jūs nieko neveiksite, o juk būtent veikla ir skatina globalinį atšilimą.

"Coca Cola Lights"
Plakato autorius: Vygandas Šimbelis: "Coca Cola Lights"